Chroom-6, waarom is het schadelijk en waar komt het voor?

Chroom-6 is een mineraal dat we tegenkomen als chromaten en dichromaten in vele toepassingsvormen, zoals kalium- en natriumdichromaat en barium- en calciumchromaat. Het gebruik staat al geruime tijd ter discussie door de schadelijkheid voor de gezondheid. Dat probleem kwam landelijk onder de aandacht toen bleek dat bij medewerkers van defensie en NS/NedTrain gezondheidsklachten waren ontstaan…

Glasafdichtingen, deel 1/3 | Glasschade en geen garantie?

Wat is het risico van glasschade en/of houtrot door lekkage via onthechte glasafdichtingen? Tegenwoordig wordt vrijwel alle beglazing in houten kaders voorzien van glasafdichtingen met elastische kit. Deze afdichtingen moeten voldoen aan NPR 3577:2011. Uiteraard dienen de afdichtingen periodiek te worden gecontroleerd op (ont-)hechting. In de norm wordt geadviseerd om:   • elk jaar steekproefsgewijs…

Voldoet een offerte voor een gecompliceerd werk?

Heb je te maken met een gecompliceerd werk waarbij de verwachte investering groot is, dan heb je een goed contract nodig. Zorg dan ook voor voldoende informatie zodat een gedegen offerte kan worden afgegeven, mét specificaties en zonder extreme voorwaarden. Stel… Een opdrachtgever vraagt offertes aan voor een complexe renovatie van een hoog gebouw, met…

Rol Verf Advies Centrum bij onderhoud TU Delft

Fred Lassche is technisch beheerder bouwkunde bij Campus and Real Estate – TU Delft. Campus and Real Estate ontwikkelt en beheert het vastgoed en de terreinen van de TU Delft en Fred is gespecialiseerd in schilderwerken en daken. In deze blog vertelt Fred hoe hij samen met het Verf Advies Centrum tot een efficiëntere aanpak…

Vocht, weet wat je meet | Deel 2

In onze vorige blog hebben we globaal de mogelijkheden en beperkingen van elektronische vochtmeters besproken. Wanneer je betrouwbare vochtmetingen nodig hebt, bijvoorbeeld bij het toepassen van vochtgevoelige en/of dampdichte afwerkingen heeft een destructieve meting de voorkeur. Je hebt daarvoor de volgende twee methodes. Droogstoof-methode Bij de droogstoof-methode worden monsters uit de ondergrond genomen en vochtdicht verpakt. In…

Vocht, het begin van het einde | Deel 1

Schade in verfsystemen wordt vaak veroorzaakt door vocht. Dit kan zijn omdat een nieuwe vloercoating is aangebracht op een te vochtige ondergrond. Maar ook in bestaande vloercoatings ontstaat schade, bijvoorbeeld bij aansluitingen met dilatatievoegen of afvoerputten. Meestal is er voorafgaand wel gemeten met een elektronische vochtmeter maar blijken de meetwaarden niet juist te zijn geïnterpreteerd.…

Schade aan kozijnverbindingen, wat nu? (deel 2)

In vervolg op onze vorige blog over eisen aan kozijnverbindingen gaan we nu in op schade aan de kozijnverbindingen. Praktijk Timmerfabrikanten besteden veel zorg aan de ontwikkeling en kwaliteit van kozijnen, deuren en ramen. Het lukt helaas niet altijd om deze gevelonderdelen op te leveren met gesloten verbindingen. Naast onvolkomenheden in het fabricageproces hebben bijvoorbeeld ook het…

Eisen aan kozijnverbindingen, hoe zit het ook alweer?

De meeste houten kozijnen, deuren en ramen in de bouw worden tegenwoordig geleverd met een KOMO® attest-met-productcertificaat volgens BRL0819. Dit houdt in dat de gevelonderdelen voldoen aan de eisen in de KVT (Kwaliteit Van Timmerwerk), zie kvt-online.nl. Onder andere houtverbindingen dienen fabrieksmatig te zijn gemaakt en verlijmd. Hierbij worden gestandaardiseerde verbindingstechnieken toegepast die moeten voldoen aan…