Projectondersteuning..

Het voorbereiden en begeleiden van gevelonderhoud vraagt om tijd en kennis. Bij het Verf Advies Centrum kunt u op projectbasis experts inhuren die zowel de tijd als de kennis hebben om uw project tot een goed einde brengen. Door efficiënt gebruik van onze capaciteit blijven uw kosten beperkt en overzichtelijk.

Voorbeelden

Wat kunnen onze deskundigen doen om uw project soepel te laten verlopen?

  • Inventariseren van aantallen en afmetingen.
  • In kaart brengen van onderhoudsconditie en schade.
  • Adviseren over onderhoudsscenario’s, rekening houdend met uw beleid en budget.
  • Opstellen van kleuradviezen.
  • Opstellen van bestekken en prestatieovereenkomsten.
  • Opstellen van jaar- en meerjarenbegrotingen.
  • Aanvragen en beoordelen van offertes.
  • Controleren van de kwaliteit tijdens de uitvoering.
  • Opleveren en keuren (afwikkelen contractstukken en keuren van de prestaties).

Specifieke advieswerkzaamheden voor uw project kunnen zo nodig worden verricht, zoals kleuronderzoek, schade-expertise en advies over materiaaltoepassingen.

 

Wilt u meer informatie, neem gerust contact met ons op.

Ga naar contactgegevens >>

Of bel 072 561 37 27