Kwaliteitsbeoordeling..

De kwaliteit van gevelonderhoud kunnen we zowel tijdens als na afronding van het werk controleren. We doen dat neutraal en volgens een gestandaardiseerde beoordelingsmethode.

Kwaliteitscontrole

Tijdens de uitvoering van het ondergrondherstel en schilderwerk beoordelen we het uitvoeringsproces en de reeds uitgevoerde handelingen. Dit geeft inzicht aan alle betrokken partijen in mogelijke procesoptimalisatie en de te verwachten prestaties. Het biedt de opdrachtnemer handvatten om de overeengekomen prestaties bij oplevering te realiseren.   De resultaten worden direct in het werk besproken en schriftelijk gerapporteerd.

Prestatiekeuring schilderwerk

Door deze keuring krijgt u een neutraal en gedetailleerd beeld van de kwaliteit van ondergrondherstel en schilderwerk Deze keuring kan worden verricht bij de aanvang (oplevering), periodiek en aan het eind van de prestatieperiode.

Aanvangskeuring

De opleveringskeuring wordt 10 tot 14 weken na gereedkomen van het schilderwerk. Hier kan een  vertegenwoordiger van de opdrachtgever en de opdrachtnemer bij aanwezig zijn.

Bij een opleveringskeuring wordt het schilderwerk op hout bijvoorbeeld beoordeeld op 18 kwaliteitsaspecten. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar de ondergrond (houtrotschade, vochtgehalte e.d.), beglazing (glasafdichting en glasbevestiging), verfsysteem (hechting*, glans e.d.) en applicatietechniek (besnijwerk, regenschade e.d.).

Periodieke keuring

De periodieke keuring wordt 3 jaar na het gereedkomen van het schilderwerk uitgevoerd. Bij een periodieke keuring wordt het schilderwerk op diverse kwaliteitsaspecten beoordeeld. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar de ondergrond (houtrotschade, vochtgehalte, corrosie e.d.), beglazing (glasafdichting en glasbevestiging) en het verfsysteem (glans, afpoederen, verfschade e.d.)

Eindkeuring

De eindkeuring wordt vaak 1 jaar voor de geplande herschilderbeurt en het aflopen van de prestatieovereenkomst uitgevoerd. Bij deze keuring wordt het schilderwerk op diverse kwaliteitsaspecten beoordeeld en vergeleken met de afgesproken prestatie-eisen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar de ondergrond (houtrotschade, vochtgehalte, corrosie e.d.), beglazing (glasafdichting en glasbevestiging) en verfsysteem (hechting*, verfschade e.d.)

Keuringsrapport

De resultaten worden opgenomen in een keuringsrapport. De locaties van de meetplaatsen worden geregistreerd, zodat de resultaten door iedereen zijn te herleiden. Er wordt getoetst aan de overeengekomen prestatie-eisen of wanneer geen meetbare eisen zijn overeengekomen, aan redelijk te stellen eisen van vakmanschap.

 

Wilt u meer informatie over de kwaliteitsbeoordeling van ondergrondherstel en schilderwerk? Neem gerust contact met ons op, wij zijn u graag van dienst.

Direct contact opnemen >>

Of bel 072 561 37 27

Offerte kwaliteitscontrole en/of prestatiekeuring aanvragen >>