Duur:              1 dag
Deelnemers:  Maximaal 20 personen
Inschrijven en locatie:   Bekijk beschikbare data »
Kosten:           € 425,00 (excl. BTW en inclusief koffie, thee, lunch, cursusmap en certificaat)

Een ondeskundig uitgevoerde inspectie kan leiden tot onnodig hoge kosten op korte en langere termijn. De inspectie speelt een cruciale rol bij het voorbereiden van de onderhoudswerkzaamheden. Het vormt de basis voor het op stellen van een advies, plan van aanpak, het schrijven van een bestek en het formuleren van kwaliteitseisen. Immers meten is weten. Tijdens de cursus maakt u kennis met diverse inspectieapparatuur en meetmiddelen. U leert gebreken in het verfsysteem en risicovolle detailleringen in de ondergrond te herkennen en de oorzaken ervan vast te stellen. U ontvangt na afloop een inspectieformulier, zodat u op een objectieve en structurele wijze de onderhoudsconditie kunt bepalen en de kwaliteit in de tijd kunt monitoren.

 

Inhoud

 • De volgende onderwerpen worden tijdens de training behandeld:
 • Materiaalherkenning
 • Inspectievormen en steekproefgrootte
 • Degradatiegedrag
 • Risico-inventarisatie
 • Veel voorkomende gebreken, hout, beglazing en verfsysteem
 • Onderhoudsmaatregelen

Doelgroep

De training is bestemd voor medewerkers van:

 • Rijksoverheid, Provincies, Waterschappen en Gemeenten
 • Zorg- en onderwijsinstellingen
 • Woningcorporaties en vastgoedbeheerders
 • Verenigingen van Eigenaren en VvE-beheerders
 • Adviesbureaus
 • Schilders- en onderhoudsbedrijven
 • Verffabrikanten en –leveranciers

Contact

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag over deze training?

Ga naar contactgegevens>>

Direct inschrijven »