Meten is weten..

Het belang van een betrouwbare inspectie moet niet worden onderschat. Ter voorbereiding op het onderhoud aan vastgoed is een grondige inspectie (nulmeting) nodig van alle te onderhouden onderdelen en afwerkingen. De resultaten van een conditiemeting volgens NEN 2767 zijn doorgaans niet voldoende gedetailleerd voor de werkvoorbereiding.

Oorzaken van schade

Er worden representatieve metingen verricht met als doel om eventuele verschillen in de onderhoudsconditie vast te stellen. Hierbij wordt ook gemeten op hoger gelegen delen met een ladder of waar mogelijk van binnenuit. Bij ondergrondschade en verfschade wordt de oorzaak vastgesteld, bijvoorbeeld door het uitvoeren van vochtmetingen met een destructieve houtvochtmeter en metingen naar de hechting van het verfsysteem. Alleen zo kan conditie-afhankelijk onderhoud worden voorbereid en kunnen verrassingen tijdens de uitvoering worden voorkomen.

 

Basisinspectie

Eén van de speerpunten in de dienstverlening van het Verf Advies Centrum is het inspecteren van objecten door een basisinspectie. Het Verf Advies Centrum is gewend om in een complex nauwkeurige metingen uit te voeren en gegevens te verzamelen volgens een vooraf bepaalde steekproef om de onderhoudsconditie van een object te bepalen.

  • De risico’s van het object worden bepaald, zodat op basis van technische argumenten gepland onderhoud kan uitgevoerd of kan worden doorgeschoven. Met betrokkenen kan hierover inhoudelijk worden gediscussieerd.
  • Het plan van aanpak wordt onderbouwd en zo nodig aangepast aan beleidsmatige wensen en eisen. Als er al aan symptoombestrijding wordt gedaan dan is daar bewust en beleidsmatig voor gekozen.
  • Prestatie-eisen worden gebaseerd op de technische staat van het object, het beleid en de haalbaarheid.

Wilt u meer informatie, neem gerust contact met ons op.

Ga naar contactgegevens >>

Of bel 072 561 37 27