Leveranciersbeoordeling..

Wilt u in enkele overzichtelijke tabellen en grafieken zien welke kwaliteit uw onderhoudsbedrijven (leveranciers) leveren, hoe ze onderling verschillen of hoe de geleverde kwaliteit is ten opzichte van andere beheerders/eigenaren?

De leveranciersbeoordeling ondergrondherstel en schilderwerk geeft dat inzicht en is zo waardevol omdat zowel de goede prestaties als de verbeterpunten objectief zichtbaar zijn. Een mooi instrument om te komen tot kwaliteitsverbetering.

Analyse van de leveranciersprestaties

Jaarlijks voeren we honderden prestatiekeuringen uit aan vastgoedprojecten. Per kalenderjaar worden de prestaties in uw projecten geanalyseerd en de resultaten per leverancier weergegeven en gerangschikt. De resultaten van eerdere jaren laten het kwaliteitsverloop zien. Bij samenwerkingsverbanden is het belangrijk dat de neutraal gemeten prestaties worden geëvalueerd met de leveranciers. Verbetermaatregelen kunnen objectief worden onderbouwd en het effect ervan wordt zichtbaar.

De leveranciersbeoordeling wordt veel toegepast bij Prestatiegericht Schilderwerk maar kan ook goed worden opgesteld aan de hand van keuringen van uitgevoerde werken op basis van bestekken.

 

Wilt u meer informatie, neem gerust contact met ons op.

Ga naar contactgegevens >>

Of bel 072 561 37 27