Rol Verf Advies Centrum bij onderhoud TU Delft

Fred Lassche is technisch beheerder bouwkunde bij Campus and Real Estate – TU Delft. Campus and Real Estate ontwikkelt en beheert het vastgoed en de terreinen van de TU Delft en Fred is gespecialiseerd in schilderwerken en daken. In deze blog vertelt Fred hoe hij samen met het Verf Advies Centrum tot een efficiëntere aanpak…

Vocht, weet wat je meet | Deel 2

In onze vorige blog hebben we globaal de mogelijkheden en beperkingen van elektronische vochtmeters besproken. Wanneer je betrouwbare vochtmetingen nodig hebt, bijvoorbeeld bij het toepassen van vochtgevoelige en/of dampdichte afwerkingen heeft een destructieve meting de voorkeur. Je hebt daarvoor de volgende twee methodes. Droogstoof-methode Bij de droogstoof-methode worden monsters uit de ondergrond genomen en vochtdicht verpakt. In…

Vocht, het begin van het einde | Deel 1

Schade in verfsystemen wordt vaak veroorzaakt door vocht. Dit kan zijn omdat een nieuwe vloercoating is aangebracht op een te vochtige ondergrond. Maar ook in bestaande vloercoatings ontstaat schade, bijvoorbeeld bij aansluitingen met dilatatievoegen of afvoerputten. Meestal is er voorafgaand wel gemeten met een elektronische vochtmeter maar blijken de meetwaarden niet juist te zijn geïnterpreteerd.…

Schade aan kozijnverbindingen, wat nu? (deel 2)

In vervolg op onze vorige blog over eisen aan kozijnverbindingen gaan we nu in op schade aan de kozijnverbindingen. Praktijk Timmerfabrikanten besteden veel zorg aan de ontwikkeling en kwaliteit van kozijnen, deuren en ramen. Het lukt helaas niet altijd om deze gevelonderdelen op te leveren met gesloten verbindingen. Naast onvolkomenheden in het fabricageproces hebben bijvoorbeeld ook het…

Eisen aan kozijnverbindingen, hoe zit het ook alweer?

De meeste houten kozijnen, deuren en ramen in de bouw worden tegenwoordig geleverd met een KOMO® attest-met-productcertificaat volgens BRL0819. Dit houdt in dat de gevelonderdelen voldoen aan de eisen in de KVT (Kwaliteit Van Timmerwerk), zie kvt-online.nl. Onder andere houtverbindingen dienen fabrieksmatig te zijn gemaakt en verlijmd. Hierbij worden gestandaardiseerde verbindingstechnieken toegepast die moeten voldoen aan…

Traditioneel aanbesteden, hoe krijg je een goede prijs?

Eigenaren met beperkt vastgoedbezit, zoals bijvoorbeeld VVE’s, hebben vaak een kleinere onderhoudsportefeuille dan professionele vastgoedbeheerders. Regelmatig ondervinden zij problemen bij het aanvragen van offertes voor onderhoud. Onderhoudsbedrijven hebben het werk vandaag de dag voor het uitkiezen en zijn daardoor mogelijk minder bereid om tijd te investeren in het maken van offertes. Geen offerte, één offerte…

Van leegstaand gebouw naar appartement; hier moet je op letten

In de afgelopen 15 jaar zijn veel gebouwen met een kantoor-, fabrieks- of kerkfunctie getransformeerd naar appartementen. De betrokken instanties zijn altijd vol lof over het geslaagde project. Er wordt uitvoerig stilgestaan bij de bewaard gebleven karakteristieke waarde van het gebouw of de slimme indeling. Kopers staan in de rij en de appartementen worden gemakkelijk…

Kwaliteit van het werk bij RGS

Dat resultaatgericht samenwerken (RGS) succesvol is op het gebied van het verhogen van de kwaliteit van het uitgevoerde werk en het verlengen van de schildercyclus staat buiten kijf. Toch is er op onderdelen nog ruimte voor verbetering. Top 5 van afkeur bij oplevering in 2018 In 2018 heeft het Verf Advies Centrum bij woningen van…

Niet meetbare prestatieafspraken zijn voer voor discussie

Sinds 1993 wordt door onze relaties in prestatiecontracten verwezen naar ‘rapport 00025’ van het Verf Advies Centrum, ook wel ‘Meetmethode bij onderhoud aan gevels van woningen en gebouwen’. Dit rapport beschrijft een objectieve methode voor het afspreken van meetbare prestaties bij gevelonderhoud. De methode beschrijft per meetaspect wat je meet, met welke hulpmiddelen en op…