Onderhoudsbeleid..

Voor het succesvol managen van onderhoud aan uw vastgoed heeft u een geolied proces nodig. Wie doet wat en wanneer, welke contractvorm pas ik toe en hoe houd ik grip op kwaliteit en kosten?

Daarnaast is betrouwbare projectinformatie noodzakelijk. Welke onderhoudscyclus is verstandig, kloppen de hoeveelheden en welke functionele en technische eisen stel ik?

Solide beleid

Op basis van overleg en een analyse van de huidige processen ontvangt u zo nodig voorstellen hoe het (nog) beter kan. Wij helpen u bij het formuleren van een effectief en solide beleid, waarmee u snel en op de praktijk afgestemd het aan de slag kunt. Denk bijvoorbeeld aan het volgende:

 • Beoordelen van de huidige processen
 • Maken van heldere afspraken over kwaliteit
 • Opstellen van jaarplannen en meerjarenplannen
 • Opzetten van modern inkoopmanagement
 • Invoeren van prestatiegericht schilderwerk

Strategische steun voor VVE’s

We bieden Verenigingen van Eigenaren praktische ondersteuning bij het opstellen van de wettelijk verplichte meerjarenonderhoudsplanning (MJOP). Deze MJOP maakt inzichtelijk welke kosten op korte en middellange termijn worden verwacht en draagt bij aan de beschikbaarheid van budget op het juiste moment. Dat doen we in zes stappen:

 • Inventariseren van hoeveelheden (aantallen en afmetingen)
 • Vaststellen van de staat van onderhoud (grondige inspectie en meting)
 • Opstellen van een plan van aanpak (technisch en financieel, met een looptijd van 12 jaar)
 • Opstellen van een bestek of prestatieovereenkomst (voor het eerste jaar van uitvoering)
 • Selectie van schildersbedrijven (voorselectie, aanwijzing, beoordelen van offertes en onderhandelen)
 • Bewaken van de kwaliteit (voor, tijdens en na de uitvoering)

We overleggen graag met u over welke stappen in uw situatie nodig zijn, hoe lang dat duurt en welke advieskosten u kunt verwachten.

Ga naar contactgegevens >>

Of bel 072 561 37 27