Traditioneel aanbesteden, hoe krijg je een goede prijs?

Eigenaren met beperkt vastgoedbezit, zoals bijvoorbeeld VVE’s, hebben vaak een kleinere onderhoudsportefeuille dan professionele vastgoedbeheerders. Regelmatig ondervinden zij problemen bij het aanvragen van offertes voor onderhoud. Onderhoudsbedrijven hebben het werk vandaag de dag voor het uitkiezen en zijn daardoor mogelijk minder bereid om tijd te investeren in het maken van offertes. Geen offerte, één offerte…

Van leegstaand gebouw naar appartement; hier moet je op letten

In de afgelopen 15 jaar zijn veel gebouwen met een kantoor-, fabrieks- of kerkfunctie getransformeerd naar appartementen. De betrokken instanties zijn altijd vol lof over het geslaagde project. Er wordt uitvoerig stilgestaan bij de bewaard gebleven karakteristieke waarde van het gebouw of de slimme indeling. Kopers staan in de rij en de appartementen worden gemakkelijk…

Kwaliteit van het werk bij RGS

Dat resultaatgericht samenwerken (RGS) succesvol is op het gebied van het verhogen van de kwaliteit van het uitgevoerde werk en het verlengen van de schildercyclus staat buiten kijf. Toch is er op onderdelen nog ruimte voor verbetering. Top 5 van afkeur bij oplevering in 2018 In 2018 heeft het Verf Advies Centrum bij woningen van…

Niet meetbare prestatieafspraken zijn voer voor discussie

Sinds 1993 wordt door onze relaties in prestatiecontracten verwezen naar ‘rapport 00025’ van het Verf Advies Centrum, ook wel ‘Meetmethode bij onderhoud aan gevels van woningen en gebouwen’. Dit rapport beschrijft een objectieve methode voor het afspreken van meetbare prestaties bij gevelonderhoud. De methode beschrijft per meetaspect wat je meet, met welke hulpmiddelen en op…