Beheersregime chroom-6

Beheersregime chroom-6

In deze laatste van drie blogs over chroom-6 meer over het beheersregime over de toe te passen arbeidshygiëne bij het werken aan chroom-6-houdende verven en coatings. Arbeidsomstandighedenbesluit Volgens het arbeidsomstandighedenbesluit is een werkgever verplicht om voorzorgsmaatregelen te nemen als werknemers worden of kunnen worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Lijst van kankerverwekkende stoffen en processen Een…

Hoe bepaal je de aanwezigheid van chroom-6?

Hoe bepaal je de aanwezigheid van chroom-6?

Het bepalen van chroom-6 lijkt op het moment nog niet eenvoudig. De verschillende testmethoden kunnen beïnvloed worden door andere metalen tijdens de monstername zoals zink en ijzer. Wat zijn de methoden en hoe betrouwbaar zijn ze? Indicatorvloeistof Een eenvoudige testmethode bij een vooronderzoek, ook wel de sneltest genoemd, is het gebruik van een testvloeistof en…

Chroom-6, waarom is het schadelijk en waar komt het voor?

Chroom-6 is een mineraal dat we tegenkomen als chromaten en dichromaten in vele toepassingsvormen, zoals kalium- en natriumdichromaat en barium- en calciumchromaat. Het gebruik staat al geruime tijd ter discussie door de schadelijkheid voor de gezondheid. Dat probleem kwam landelijk onder de aandacht toen bleek dat bij medewerkers van defensie en NS/NedTrain gezondheidsklachten waren ontstaan…

Glasafdichtingen, deel 1/3 | Glasschade en geen garantie?

Wat is het risico van glasschade en/of houtrot door lekkage via onthechte glasafdichtingen? Tegenwoordig wordt vrijwel alle beglazing in houten kaders voorzien van glasafdichtingen met elastische kit. Deze afdichtingen moeten voldoen aan NPR 3577:2011. Uiteraard dienen de afdichtingen periodiek te worden gecontroleerd op (ont-)hechting. In de norm wordt geadviseerd om:   • elk jaar steekproefsgewijs…

Voldoet een offerte voor een gecompliceerd werk?

Heb je te maken met een gecompliceerd werk waarbij de verwachte investering groot is, dan heb je een goed contract nodig. Zorg dan ook voor voldoende informatie zodat een gedegen offerte kan worden afgegeven, mét specificaties en zonder extreme voorwaarden. Stel… Een opdrachtgever vraagt offertes aan voor een complexe renovatie van een hoog gebouw, met…

Rol Verf Advies Centrum bij onderhoud TU Delft

Fred Lassche is technisch beheerder bouwkunde bij Campus and Real Estate – TU Delft. Campus and Real Estate ontwikkelt en beheert het vastgoed en de terreinen van de TU Delft en Fred is gespecialiseerd in schilderwerken en daken. In deze blog vertelt Fred hoe hij samen met het Verf Advies Centrum tot een efficiëntere aanpak…