Inspectie en conditiemeting in één. Hoe dan?!

Inspectie en conditiemeting in één. Hoe dan?!

In een serie van twee blogs nemen we je mee in de wereld van prestatie-indicatoren en conditiescores. In deel één laten we zien hoe wij een relatie hebben gelegd tussen de gemeten prestaties en de conditiescore volgens NEN2767. VAC-methodiek genereert conditiescore Het Verf Advies Centrum heeft een relatie gelegd tussen de gemeten prestaties en de…

Hoe goed ken je je bezit?

Hoe goed ken je je bezit?

In een serie van vijf blogs nemen we je mee door het hele traject van werkvoorbereiding tot uitvoering. In deze tweede blog: hoe goed ken je je bezit? Onderhoud Elke vastgoedeigenaar/beheerder, groot of klein komt in aanraking met onderhoud. Regelmatig blijken technische medewerkers te zijn wegbezuinigd of worden zij gedwongen om alleen ‘regie te voeren’.…

Beheersregime chroom-6

Beheersregime chroom-6

In deze laatste van drie blogs over chroom-6 meer over het beheersregime over de toe te passen arbeidshygiëne bij het werken aan chroom-6-houdende verven en coatings. Arbeidsomstandighedenbesluit Volgens het arbeidsomstandighedenbesluit is een werkgever verplicht om voorzorgsmaatregelen te nemen als werknemers worden of kunnen worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Lijst van kankerverwekkende stoffen en processen Een…

Hoe bepaal je de aanwezigheid van chroom-6?

Hoe bepaal je de aanwezigheid van chroom-6?

Het bepalen van chroom-6 lijkt op het moment nog niet eenvoudig. De verschillende testmethoden kunnen beïnvloed worden door andere metalen tijdens de monstername zoals zink en ijzer. Wat zijn de methoden en hoe betrouwbaar zijn ze? Indicatorvloeistof Een eenvoudige testmethode bij een vooronderzoek, ook wel de sneltest genoemd, is het gebruik van een testvloeistof en…