Chroom-6, waarom is het schadelijk en waar komt het voor?

Chroom-6 is een mineraal dat we tegenkomen als chromaten en dichromaten in vele toepassingsvormen, zoals kalium- en natriumdichromaat en barium- en calciumchromaat. Het gebruik staat al geruime tijd ter discussie door de schadelijkheid voor de gezondheid. Dat probleem kwam landelijk onder de aandacht toen bleek dat bij medewerkers van defensie en NS/NedTrain gezondheidsklachten waren ontstaan…

Glasafdichtingen, deel 1/3 | Glasschade en geen garantie?

Wat is het risico van glasschade en/of houtrot door lekkage via onthechte glasafdichtingen? Tegenwoordig wordt vrijwel alle beglazing in houten kaders voorzien van glasafdichtingen met elastische kit. Deze afdichtingen moeten voldoen aan NPR 3577:2011. Uiteraard dienen de afdichtingen periodiek te worden gecontroleerd op (ont-)hechting. In de norm wordt geadviseerd om:   • elk jaar steekproefsgewijs…

Voldoet een offerte voor een gecompliceerd werk?

Heb je te maken met een gecompliceerd werk waarbij de verwachte investering groot is, dan heb je een goed contract nodig. Zorg dan ook voor voldoende informatie zodat een gedegen offerte kan worden afgegeven, mét specificaties en zonder extreme voorwaarden. Stel… Een opdrachtgever vraagt offertes aan voor een complexe renovatie van een hoog gebouw, met…