Ondersteuning bij inschrijvingen

Vastgoedbeheerders en –eigenaren werken veelal samen met geselecteerde onderhoudsbedrijven. Er wordt gestreefd naar een onderhoudsproces waarin per project elke handeling slechts eenmaal wordt uitgevoerd.

Verschuiving van taken

Vanuit dit streven naar efficiëntie voeren de onderhoudsbedrijven taken uit in de werkvoorbereiding, die traditioneel vaak door de vastgoedbeheerders en –eigenaren werden vervuld. Deze verschuiving heeft ertoe geleid dat we met regelmaat ook werk voorbereiden in opdracht van onderhoudsbedrijven.

 

Wilt u als opdrachtnemer meer informatie over ondersteuning bij inschrijvingen? Neem gerust contact met ons op, wij zijn u graag van dienst.

Ga naar contactgegevens >>

Of bel 072 561 37 27