Beheersregime chroom-6

Beheersregime chroom-6

In deze laatste van drie blogs over chroom-6 meer over het beheersregime over de toe te passen arbeidshygiëne bij het werken aan chroom-6-houdende verven en coatings. Arbeidsomstandighedenbesluit Volgens het arbeidsomstandighedenbesluit is een werkgever verplicht om voorzorgsmaatregelen te nemen als werknemers worden of kunnen worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Lijst van kankerverwekkende stoffen en processen Een…