Handige links...

Onze zusterorganisatie

Publicaties

Tijdschriften en vakliteratuur

Adviesbureaus en onderzoeksinstellingen

Normalisatie-instituten

Patentbureaus

Organisaties van verffabrikanten

Organisaties van schildersbedrijven

Diversen