De schilders- en onderhoudsbedrijven zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het geleverde werk. De kwaliteit wordt voor een groot deel bepaald tijdens de uitvoering. Het is van essentieel belang dat een aantal kritische punten worden bewaakt om onnodige faalkosten en teleurstellingen te voorkomen. Tijdens de cursus leert u de kritische punten te beoordelen van schilder- en houtherstelwerkzaamheden. Vertrouwen is goed, maar beoordelen is beter. U ontvangt na afloop een controlelijst, zodat u op een objectieve en structurele wijze de kwaliteit kunt beoordelen.

 

Inhoud
De volgende onderwerpen worden tijdens de training behandeld:
• De rolverdeling tussen de opdrachtgever, opdrachtnemer, (adviseur) en leverancier
• Risicovolle materialen en producten
• ARBO en milieu
• Weersomstandigheden
• Beoordeling schilderwerk
• Beoordeling beglazingherstelwerk
• Beoordeling houtherstelwerk
• Opleveringskeuring schilderwerk

Doelgroep
De training is bestemd voor medewerkers van:
• Rijksoverheid, Provincies, Waterschappen en Gemeenten
• Zorg- en onderwijsinstellingen
• Woningcorporaties en vastgoedbeheerders
• Verenigingen van Eigenaren en VvE-beheerders
• Architecten- en Adviesbureaus
• Schilders- en onderhoudsbedrijven
• Verffabrikanten en -leveranciers

Referenties
Een aantal reacties van eerdere deelnemers:
• “Praktische kennis die ik goed kan toepassen”, (anoniem)
• “Opfrisser van kennis, nieuwe inzichten”, (anoniem)
• “Leerzaam en interactief”, (de heer T. Jansen, Drost Coatings)
• “zeer leerzaam”,  (de heer J. Tappel, St. het Drentse Landschap)
• “Duidelijke uitleg over beoordelen en kwaliteit, met praktijkvoorbeelden”, (anoniem).