Onderzoek en expertise

Vastgoedbeheerders besteden schilderwerk steeds vaker prestatiegericht aan. Door het maken van meetbare afspraken bij oplevering en gedurende de schildercyclus zijn de kwaliteit en kosten gegarandeerd. Prestatiegericht schilderwerk vraagt om specifieke kennis en vaardigheden bij zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer.

 

Prestatiegericht schilderwerk en gevelonderhoud

Op basis van de onderhoudstrategie van een complex worden functionele eisen opgesteld, welke vervolgens worden vertaald naar meetbare prestatie- of kwaliteitseisen. Vragen die hierbij kunnen worden gesteld zijn:

  • Wat is de strategie van het object (behouden, verkopen of slopen)?
  • Wat is het onderhoudsbeleid van het object (onderhouden, verbeteren, sloop en nieuwbouw)
  • Wanneer eindigt de levensduur of exploitatie van het object (>25, 15-25, <15 jaar).
  • Wat is het gebruiksdoel van een object (wonen, verzorgen, werken, leren, verkopen, e.d.)?,
  • Wat zijn de wensen voor het object (duurzaamheid, comfort, energiekosten, veiligheid, uitstraling, e.d.).
  • Voor welke indicatoren worden prestatie- of kwaliteitseisen opgesteld?

Bovenstaande vragen en antwoorden kunnen worden samengevat in een objectinformatiekaart, die als vertrekpunt dient voor de projectvoorbereiding.

 

Geen verrassingen en minder proceskosten

Door het opstellen van prestatie-of kwaliteitseisen worden kostbare verrassingen voor de langere termijn voorkomen. Ook kan de verandering van een traditionele aanpak naar een prestatiegerichte aanpak tot aanzienlijke besparingen in de proceskosten leiden. Prestatiegericht schilderwerk leidt tot:

  • Een goede verdeling van verantwoordelijkheid.
  • Differentiatie van kwaliteitsniveau per object.
  • Een beter inzicht in de onderhoudsconditie.
  • Besparing van kosten.

 

Wilt u meer informatie, neem gerust contact met ons op, wij zijn u graag van dienst. U kunt ook direct een offerte voor een prestatiekeuring aanvragen.

 

Ga naar contactgegevens >>

 

Of bel 072 561 37 27

 

Offerte prestatiekeuring aanvragen >>