Meten is weten

‘Meten = weten’, ‘Bezint eer ge begint’, ‘Verder kijken dan je neus lang is’ en zo zijn nog veel meer open deuren te verzinnen die van toepassing zijn op het inspecteren van vastgoed.

Het Verf Advies Centrum merkt steeds vaker dat de noodzaak van een (grondige) inspectie wordt onderschat. Zowel bij meervoudige aanbesteding met een bestek als resultaatgerichte samenwerkingsverbanden. Gebreken worden vaak wel gesignaleerd, maar het achterhalen van de oorzaak wordt al lastiger. De opname blijft veelal beperkt tot een visuele schouwing, aangevuld met een handvol metingen met alle financiële risico’s van dien

03-01 Houtrot en spijker

Houtrot wordt wel aangetroffen maar verder kijken naar de oorzaak van deze schade wordt vaak niet gedaan. Het meten van het houtvochtgehalte wordt niet of nauwelijks uitgevoerd. De hechting van een verfsysteem wordt wel gemeten maar blijft veelal beperkt tot een handvol metingen. Op basis van deze handvol metingen wordt besloten een verfsysteem over te schilderen of niet. Op basis van visuele inspecties worden onderhoudsbestekken geschreven. Op basis van globale metingen nemen aannemers de risico’s van een complex over van de opdrachtgevers

03-02 Oorzaak en gevolg

Eén van de belangrijkste werkzaamheden ter voorbereiding op het onderhoud aan vastgoed is de uitvoering van een gedegen inspectie. Een basisinspectie, ook vaak nulmeting genoemd, is een grondige inspectie waarbij veel metingen worden uitgevoerd met als doel alles te weten te komen over de onderhoudsconditie van een object.
Een grondige inspectie waarbij met een ladder ook op de bovenliggende verdieping wordt gemeten.

03-03 Inspecteur

Eén van de speerpunten in de dienstverlening van het Verf Advies Centrum is het inspecteren van objecten door een basisinspectie. Het Verf Advies Centrum is gewend om een hele dag in een complex metingen uit te voeren en gegevens te verzamelen om de onderhoudsconditie van een object te bepalen maar vervolgens ook:

  • De risico’s van het object te kunnen bepalen om met u de discussie aan te kunnen gaan of het gepland onderhoud wel echt uitgevoerd moet worden of kan worden doorgeschoven.
  • Een onderbouwd plan van aanpak te kunnen opstellen voor dat object, waarbij niet aan symptoombestrijding wordt gedaan maar oplossing gerichte plannen worden gemaakt.
  • Prestatie-eisen te formuleren.
cl-diensten