Beleidsvorming

Als u het onderhoud en schilderwerk van uw vastgoed succesvol wilt managen, heeft u betrouwbare informatie nodig. Hoe vaak moet u een leverancier inschakelen? Welke functionele en technische eisen moet u stellen? Hoe controleert u de kwaliteit van het werk? Hoe weet u dat u niet teveel betaalt?

Solide beleid

Als u het Verf Advies Centrum in de arm neemt, hoeft u zich over dit soort zaken geen zorgen te maken. Wij helpen u bij het formuleren van een effectief en solide beleid, waarmee u direct aan de slag kunt. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Beoordelen van de huidige processen
 • Maken van heldere afspraken over kwaliteit
 • Opstellen van jaarplannen en meerjarenplannen
 • Opzetten van modern inkoopmanagement
 • Invoeren van prestatiegericht schilderwerk

Strategische steun voor VVE’s

In praktijk blijkt dat zo’n 20% van de Verenigingen van Eigenaren geen of onvoldoende geld heeft gereserveerd en dat er onvoldoende inzicht is in de kosten op middellange termijn. Sinds mei 2008 zijn VVE’s echter wettelijk verplicht om een meerjarenplan voor onderhoud te maken. Wij kunnen VVE’s praktische ondersteuning bieden bij het opstellen van een degelijke onderhoudsstrategie. Dat doen we in zes stappen:

 • Inventariseren van hoeveelheden (aantallen en afmetingen)
 • Vaststellen van de staat van onderhoud (grondige inspectie en meting)
 • Opstellen van een plan van aanpak (technisch en financieel, met een looptijd van 12 jaar)
 • Opstellen van een bestek of prestatieovereenkomst (voor het eerste jaar van uitvoering)
 • Selectie van schildersbedrijven (voorselectie, aanwijzing, beoordelen van offertes en onderhandelen)
 • Bewaken van de kwaliteit (voor, tijdens en na de uitvoering)